Certyfikaty

Świadectwa energetyczne budynków

Sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikaty energetyczne) budynków oraz lokali mieszkalnych niezbędne do wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości.

Działamy na terenie Brodnicy, Nowego Miasta Lubawskiego, Iławy oraz pobliskich miejscowości.

Świadectwo energetyczne budynku (certyfikat lub paszport energetyczny) jest to dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.

Świadectwa energetyczne obowiązują w Polsce od kilku lat i dotyczą budynków wybudowanych po 2009 roku. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku (również tych wybudowanych przed 2009) indywidualnego czy wielorodzinnego.

kontakt:

mgr inż. Rafał Olszewski

rafalbrodnica@gmail.com

tel. 507296377