Wyceny

Wycena Nieruchomości

Usługi w zakresie szacowania nieruchomości są świadczone przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Olszewską, posiadającą uprawnienia nr 224 oraz rzeczoznawcę majątkowego Rafała Olszewskiego, posiadającego uprawnienia nr 7155

Wycena

 • gruntów niezabudowanych,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych,
 • budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży,
 • lokali mieszkalnych,
 • lokali użytkowych,
 • obiektów przemysłowych, komercyjnych, biurowych,
 • nieruchomości rolnych,
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • określenie wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku jego przekształcania w prawo własności,
 • analizy i opinie dla potrzeb indywidualnych inwestora.

Odbiorcy wycen

 • osoby fizyczne,
 • urzędy państwowe,
 • banki,
 • przedsiębiorstwa.

Cele wycen

 • sprzedaż oraz nabycie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku,
 • postępowanie spadkowe,
 • zabezpieczenie kredytu hipotecznego,
 • ustalenia i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenie opłat za dzierżawę, najem, trwały zarząd,
 • ustalenie opłat planistycznych.

Inne cele wycen

 • skarbowe,
 • ubezpieczeniowe,
 • podatkowe.